Påverka akustiken för bättre arbetsmiljö med Milliken cushion backing textilplattor.

Millikens framsteg inom akustik är avsevärda med de tre olika baksidorna som ger olika fördelar. 

Comfort Lite är vår standardplatta till skillnad mot vanliga bitumenbaserade textilplattor.

 

, akustik

Millikens Comfort Lite textilplattor absorberar upp till 60% mer ljud.

, akustik

COMFORT LITE | STANDARD

TYSTARE MILJÖ | Rummet blir också tystare eftersom dessa plattor absorberar upp till 60% mer ljud. Det gör att behovet att installera andra akustikplattor i tak eller på väggar minskar, vilket i sig också påverkar projektkostnaden positivt.

COMFORT LITE är Millikens standardplatta med inbyggd cushion backing.

COMFORT PLUS | PREMIUM

COMFORT PLUS med kraftigare Cushion backing än COMFORT LITE ger än bättre dämpning av ljud, upp till 100% mindre ljud med denna jämfört vanliga hårda bitumenbaserade textilplattor.

LÄNGRE HÅLLBARHET

HÅLLBARHET - En mycket positiv fördel, är att textilplattorna med cushion backing kommer att hålla 40-50% längre än hårda textilplattor. Det beror på att Cushion backing uppbyggnaden absorberar slitage bättre & bibehåller därför plattornas yta längre än traditionella textilplattor med hård bitumenbaksida, som är standard hos många andra företag på marknaden idag.

FUNCTION PLUS

, akustik

COMFORT LITE

, akustik

COMFORT PLUS

, akustik

24% mindre oljud med Millikens standardplatta Comfort Lite

, akustik

BÄTTRE BAKSIDA | Den öppna celldämpningen som används i Millikens standardplatta Comfort Lite har samma uppbyggnad som finns i högpresterande sportskor. Med bättre stöd under foten minskar benmuskeltröttheten - ofta upp till 24%. Som en stor bonus så blir det också mindre slitage på denna typ av textilplattor vilket gör att investeringen i bra golvbeklädnad faktiskt blir billigare i längden.