Textilgolvs påverkan på ljudbilden

Med textilplattor kan oljud minskas avsevärt tack vare golvets uppbyggnad. Med akustikbaksidor förbättras den akustiska miljön många procent vilket gör det värt att installera vid både ny-, såväl som renovering av kontorslokaler för att minska bland annat stegljud.

Påverka akustiken för bättre arbetsmiljö med Milliken cushion backing textilplattor.

Millikens framsteg inom akustik är avsevärda med de tre olika baksidorna som ger olika fördelar. 

Comfort Lite är vår standardplatta till skillnad mot vanliga bitumenbaserade textilplattor.

 

Milliken textilplattor

Millikens Comfort Lite textilplattor absorberar upp till 60% mer ljud.

TYSTARE MILJÖ | Rummet blir också tystare eftersom dessa plattor absorberar upp till 60% mer ljud. Det gör att behovet att installera andra akustikplattor i tak eller på väggar minskar, vilket i sig också påverkar projektkostnaden positivt.

COMFORT LITE & COMFORT PLUS ger dig fördelar eftersom dessa naturligt minskar oljudet tack vare den högre ljudabsorptionsförmågan, jämfört med ordinära textilplattor med bitumenbaksida.

Cushion backing jämförelseMilliken Cushion backing jämförelse

Ljudabsorptionsförmåga COMFORT LITE & PLUS / bitumenbaserade textilplattor

LÄNGRE HÅLLBARHET

HÅLLBARHET - En mycket positiv fördel, är att textilplattorna med cushion backing kommer att hålla 40-50% längre än hårda textilplattor. Det beror på att Cushion backing uppbyggnaden absorberar slitage bättre & bibehåller därför plattornas yta längre än traditionella textilplattor med hård bitumenbaksida, som är standard hos många andra företag på marknaden idag.

Tre olika baksidor på våra textilplattor

FUNCTION PLUS

Milliken Function Plus illustration

COMFORT LITE

Milliken Comfort Lite illustration

COMFORT PLUS

Milliken Comfort Plus illustration

FUNCTION PLUS | BITUMENPLATTA

FUNCTION PLUS är Millikens textilplatta med bitumenbaksida, jämförbar med de flesta konkurrenters textilplattor. Den har ingen inbyggd cushion backing som vår standardplatta Comfort Lite eller premiumplattan Comfort Plus har.

COMFORT LITE | STANDARD

COMFORT LITE är Millikens standardplatta med inbyggd cushion backing. Detta är den du oftast blir offererad i projekt.

COMFORT PLUS | PREMIUM

COMFORT PLUS med kraftigare Cushion backing än COMFORT LITE ger än bättre dämpning av ljud, upp till 100% mindre ljud med denna jämfört vanliga hårda bitumenbaserade textilplattor.

Cushion-baksida-24%-mindre-oljud

24% mindre oljud med Millikens standardplatta Comfort Lite

BÄTTRE BAKSIDA | Den öppna celldämpningen som används i Millikens standardplatta Comfort Lite har samma uppbyggnad som finns i högpresterande sportskor. Med bättre stöd under foten minskar benmuskeltröttheten - ofta upp till 24%. Som en stor bonus så blir det också mindre slitage på denna typ av textilplattor vilket gör att investeringen i bra golvbeklädnad faktiskt blir billigare i längden.

Jämförelse baksidor db skillnad

Jämförelse ljuddämpning (dB) med olika baksidor

Millikens standardplatta Comfort Lite dämpar drygt 30 dB medan du men Comfort Plus får ytterliggare ca 15-20% tystare lokaler. Används en ordinär bitumenbaksida så är decibeltalet ofta runt 25 db vilket gör att mycket mindre ljud absorberas.