FLÄCKBORTTAGNING MILLIKEN Stain Smart

Våra textilplattor gör det enkelt att hålla rent

Att skydda mattan under hela dess livslängd, särskilt att säkerställa dess förmåga att motstå färgning och smuts är avgörande för Milliken. Inte bara använder majoriteten av Millikens textilplattor & plankor fibrer med inneboende fläckbeständiga egenskaper, egna ytbehandlingar är också inbyggda för att säkerställa dess hållbarhet och långvariga utseende.


Fläckbeständiga egenskaper

Många av våra kollektioner är skyddade med StainSmart. StainSmart är en egenutvecklad behandling som används på Milliken textilplattor för att ge fläckskydd, fläckmotstånd och frigörande egenskaper.

Denna behandling ger det senaste skyddet mot penetrerande fläckar och smuts. Dess dual-action-teknik gör att flytande och oljebaserat spill kan pärla upp och lätt torkas bort från plattorna.

Behandlingen är en inneboende del av mattan och säkerställer dess hållbarhet under många års användning, även på högtrafikerade ytor.

Millitron® Digital Color Placement skapar flexibel estetik genom att permanent färga nylonpolymeren för att skapa hållbara färger som bibehålls trots kraftigt ljusinsläpp, tålighet vid rengöring & slitage.

För att säkerställa fläckmotstånd på alla Millitron-kollektioner används StainSmart för att säkerställa hög hållbarhet genom att blockera kvarvarande färgämnen i bleka färgområden Solution Dyed Nylon (SDN) innehåller pigment som går igenom polymeren. Inte alla SDN fibrer har inneboende fläckmotstånd, detta är ytterligare en funktion som måste byggas in i polymeren för att förhindra att sura fläckar, såsom te och kaffe, som kemiskt binds till fibern.

Stain Smart inbyggt i fibrerna

Millikens SDN-kollektioner använder fibrer som i sig är fläckbeständiga. På de ljusaste färgerna i Millikens SDN-design (Light Reflectance Value > 20) läggs StainSmart till utöver fibrernas inbyggda fläckbeständighet för att öka hållbarheten ytterliggare.

Stain Smart®

Stain Smart® är en egenutvecklad behandling som tillämpas på alla Milliken textilplattor för att skapa fläckavvisande, fläckmotstånd & smutsfrigörande egenskaper för plattorna. Denna behandling ger ett modernt mycket bra skydd mot penetrerande fläckar och smuts jämfört med tidigare tekniker.

Fläckavvisande | Stain repel : StainSmart gör att många vätskeutsläpp kan blottas och tas bort lätt innan de kan tränga in i textilplattornas yta.

Motståndskraft | Stain Resist : Denna kemi blockerar färgämnesområdena i nylonfibern, vilket minskar förmågan hos en fläck att binda sig med fibern.

Frigöring av smuts | Soil Release : Förhindrar att smuts fäster vid eller kommer in i fiberytan och förbättrar effektiviteten av fläckborttagning när korrekt rengöringsteknik följs. Milliken garanterar att mattan behandlad med StainSmart kommer att motstå smuts och färgning under plattornas livstid*.Rätt underhåll är avgörande för att StainSmart-behandlingen ska vara långvarig. Tvål som används i våtrengöringsprocesser, speciellt med rondellmaskin, kan snabbt orsaka slitage och effektivt minska skyddet som är inbyggt i produkten.

Milliken rekommenderar MilliCare® Textile and Carpet Service Network.

För maximal bibehållning av utseendet rekommenderar Milliken vidare användning av First Appearances® CleanSweep™ entrématta och Milliken Walk-Off®-mattor för att fånga smuts och fukt innan de kommer in i lokalerna.

* Livstid definieras som den tidsperiod som den ursprungliga köparen av mattan väljer att behålla textilplattorna på golvet i den ursprungliga installationen.